Thread: God Jul
View Single Post
  #27  
Old 12-24-2008, 07:02 AM
camo's Avatar
camo camo is offline
repeat
 
Join Date: May 2003
Location: In Hiding
Posts: 8,952
Default Re: God Jul

Jag önskar att jag talade svensk, det ser något liknande ett kylaspråk för att lära.


God Jul
Reply With Quote